Завдання ІІ ( районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури за 2012-2013 н.р.

Святошинський район

 

Завдання

ІІ ( районного) етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови

та літератури за 2012-2013 н.р.

6 клас

Українська мова

 

  1. Написати невелике оповідання на тему  одного  з прислів’ів:

  • Єдність і братство – велика сила.
  • Не залишай на завтра того, що можна зробити сьогодні.

12 б.

2. Поєднайте слова у пари так, щоб першим було загальновживане нейтральне, а потім стилістично забарвлене.

Зразок: глибина – глибінь

Здібність, холодний, світанок, базікати, учити, дар, світання, говорити, студений, зубрити, сумна, тужлива.

 

6 б.

 

3. Переписати. Замість крапок поставити, де потрібно, пропущену літеру або апостроф.

Боро…ьба, інт…рнаціоналіст, комп…ютер, фу…бол, тр…мається, шос…е, мавп…ячий, шіс…надцять, барок…о, ро…м…якшити, рутв…яний, арф…яр, у вишен…ці, на травин…ці.

7 б.

 

Українська література

Дати відповіді на запитання:

 

  1. Які різновиди обрядових пісень ви знаєте?

Наведіть приклади ( не менше 3-ох).

2 б.

2. Твір Миколи Вороного «Євшан-зілля» за жанром ….

Дайте визначення цього жанру.

2 б.

 

3. Народна пісня – це …

 

1 б.

 

Всього: 30 балів.

Святошинський район

Завдання

ІІ (районного) етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури за 2012-2013 н.р.

 

7 клас

 

Українська мова

 

1. Написати твір-мініатюру (6-8 речень) на тему:

 

  • Пісня моя – радість моя.

Використати в тексті однорідні члени речення, звертання та вставні слова.

12 б.

 

2. Записати речення, вставивши пропущені літери, розставивши пропущені розділові знаки. Підкреслити члени речення, надписати над кожним словом, якою частиною мови воно виступає:

Київ був стольним градом близ…ко тисячі років тому він проніс д…ржавну мудрість через віки. С…огодні Київ столиця України. Київ в…ликий політичний адміністративний і науковий центр місто багато/вікової культури.

8 б.

3. Подані словосполучення поставте в орудному відмінку однини.

 

Дівоча краса, свіжа їжа, порожня куля, гаряча каша, вужча площа, лисяча нора, найвища круча, пізня пшениця, білолиця красуня, свіжа рілля, ширша межа, рання пора.

6б.

 

 

Українська література

 

1. Продовжити речення:

 

1) Повість „Захар Беркут” І.Франка за жанром –

Особливості цього жанру такі:                                                                                      2 б.

2) Коломийки – це ....

Назва „коломийка” походить ...                                                                                    2 б.

3) Балада – це

Наведіть приклади балад (не менше трьох)                                                                 2 б.

 

 

Всього: 32 бали


Святошинський район

Завдання

ІІ (районного) етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури за 2012-2013 н.р.

 

8 клас

 

Українська мова

 

1. Напишіть твір-роздум (до однієї сторінки) на тему „ Будь-яка проблема – це можливість стати кращим»,  використавши в структурі тексту:

 

а) вставне слово;

б) порівняльний зворот;

в) дієприслівниковий зворот.

12 б..

 

2. Записати речення, розкривши дужки, вставивши пропущені букви і розділові знаки. Над кожним словом надписати, якою частиною мови воно виступає:

Слова можуть об...єднувати (і,й) роз...єднувати але злютовуюча об...єднуюча їхня сила в(сто) крат ду(жч,щ)а. (У,В) народу не(має) скарбу біл...шого як його мова. То(ж) маємо зробити все для того що(б) (не)згорнулися крила що(б) (не)обірвалася золота нитка яка веде (з)давнини в наші дні.

3.Утворити прикметники від поданих іменників.

Сиваш, Кривий Ріг, Париж, Будапешт, Полісся, ткач, казах, пристрасть, студент, перехрестя.

5б.

4.   Доповнити речення дієприкметниковим чи дієприслівниковим зворотами.

 

*Ясне сонце світить нам десь далеко з неба.

* Пожовкле листя на деревах шелестить від легкого подиху вітерцю.

* Усі діти зібралися біля актової зали.

3 б.

Українська література

 

Продовжити речення:

1) Художній образ – це…

Є такі види художніх образів: ….

2 б.

2) Маруся Чурай – це ....

Назвати пісні Марусі Чурай (не менше трьох)

2 б.

3) Народні думи – це ...

Думи виконуються ...                                                                                                             2 б.

Всього: 32 бали


Святошинський район

Завдання

ІІ (районного) етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури за 2012-2013 н.р.

 

9 клас

 

Українська мова

 

1. Довести чи спростувати тезу (у формі твору-роздуму) (обсяг – 1 сторінка) „Характер людини творить її долю”, використавши аргументи:

а) спостереження;

б) власний досвід;

в) приклади з художньої літератури, кінофільмів, преси.

12 б.

 

2. Скласти речення за схемою [ ], однак  [    ],  і  [    ].

Зробити синтаксичний розбір речення: підкреслити члени речення, надписати над кожним словом частину мови, дати загальну характеристику всій конструкції.

8 б.

3. Запишіть словосполучення, розкривши дужки та записавши числівники словами.

12 (відсоток), 4 (гол), 2375 (студент), 8,96 (метр), 1,5 (тисяча),

9,5 (бал), 1/8 (фінал), 0,6 (секунда), 3 (нічия), 294000 (гривня),

40 млн (гектар), 65,3 (центнер).

6б.

 


Українська література

 

Відповісти на питання, додержуючи чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

 

1) Яка філософська ідея Г.С. Сковороди виражена в байці „Пчела і Шершень”?

1 б.

2) Балада– це ....

Балади поділяються на такі жанрово-тематичні групи: …

2б.

3) Твори Івана Вишенського належать до полемічної літератури, бо ....

1 б.

4) Інтермедія –це …

1 б.

Всього: 31 бал.

 

Святошинський район

Завдання

ІІ (районного) етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури за 2012-2013 н.р.

 

10 клас

 

Українська мова

 

1. Побудувати роздум у публіцистичному стилі (обсяг – 1 сторінка), ствердивши або спростувавши  тезу: « Немає честі більше, ніж любити і не шукати навзаєм нічого»

 

12 б.

 

2. Записати речення, розставивши пропущені розділові знаки. Побудувати його структурну схему, зробити синтаксичний розбір: підкреслити члени речення, надписати над кожним словом частину мови, дати загальну характеристику всій конструкції.

Хто тебе любов’ю обікраде  хто твої турботи обмине хай того земне тяжіння зрадить  і прокляттям безвість проковтне (  В. Стус) .

8 б. .

3. Підібрати нормативні відповідники до кальок з російської мови (тобто, відредагувати словосполучення).

Відкрити двері до кімнати –

відкрити очі –

відкрита людина –

різні міроприємства –

приймати участь –

включити лампу –

добре відноситися до роботи –

залізна дорога –

здати екзамени –

прийшли всі без виключення –                                                             5 б.

Українська література

Відповісти на питання, додержуючись  чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

 

1) Хто такий корифей? Назвіть сузір’я корифеїв українського театру ІІ половини ХІХ ст.

2 б.

2) Яку роль у житті Чіпки відіграли баба Оришка і Галя (роман Панаса Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?»? ( відповісти лаконічно)

2 б.

3) Який жанр української прози започаткував І.С. Нечуй-Левицький? Назвіть особливості цього жанру.

2 б.

Всього: 31 бал

Святошинський район

Завдання

ІІ (районного) етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури за 2012-2013 н.р.

 

11 клас

Українська мова

 

1. Побудувати роздум у публіцистичному стилі (обсяг – 1,5 сторінки), ствердивши або спростувавши  тезу :  «Великий талант вимагає великої працелюбності».

12б.

 

2. Записати речення, розставивши пропущені розділові знаки. Побудувати його структурну схему, зробити синтаксичний розбір: підкреслити члени речення, надписати над кожним словом частину мови, дати загальну характеристику всій конструкції.

Як добре те що смерті не боюсь я і не питаю чи тяжкий мій хрест що перед вами судді не клонюся  в передчутті недовідомих верст що жив любив і не набрався скверни ненависті прокльону каяття  ( В. Стус).

8 б.

 

3. Записати подані числівники з іменниками в орудному відмінку.

 

56 т, 9 м, 345 тисяч, 90 грн., 128 г, 7 год.

3 б.

Українська література

 

Чітко й лаконічно дати відповідь на запитання:

 

1) Яку ідейну позицію захищав Микола Хвильовий у літературній дискусії? Коли відбулася ця дискусія?

2 б.

2) До якого літературного жанру належить твір  Миколи Хвильового „Я (Романтика)”? Назвіть особливості цього жанру.

2 б.

3) Що символізує назва новели „Подвійне коло” (роман Ю. Яновського „Вершники”)?.

2 б.

4). Ім’я якого видатного поета ХХ століття носить премія, що присуджується в жанрі перекладу?

 

1 б.

5. Імпресіонізм – це…

1 б.

Всього: 31 бал