Звіт за 2015-2016 н. р. методиста НМЦ Тромси М.І.

 

У період 2015-2016 навчального року науково-методичним центром управління освіти, молоді та спорту Святошинською  районної в місті Києві державної адміністрації  організовано та проведено низку заходів з метою надання якісних методичних послуг педагогічним працівникам закладів освіти Святошинського району з таких напрямків: науково-методичний супровід експериментально-дослідницької, інноваційної роботи; нормативне забезпечення організації роботи з обдарованими учнями закладів освіти; розвиток сфери партнерства в освіті.

 

І. Одним із пріоритетних напрямків роботи науково-методичного центру є просвітницька робота з метою надання можливості педагогам оволодіти науково-теоретичними знаннями, інноваційними технологіями, інтерактивними методами навчання для подальшого їх використання в практичній роботі.

Упродовж 2015-2016 навчального року  28 закладів освіти району впроваджували у навчально-виховний процес експериментальні проекти відповідно до наказів МОН України та Департаменту освіти і науки, молоді та спорту.

Педагогічні колективи СШ № 304, КГСМ № 1, СШ № 131, СШ № 185, СЗШ № 72, гімназії № 287, ліцею «Еко» № 198, СНВК «Лілея», ДНЗ № 736 «Мрія» ДП «Антонов» експериментальні дослідження проводять на всеукраїнському рівні.

На регіональному рівні працюють педагогічні колективи СЗШ № 253, СЗШ № 13, СЗШ № 50, СЗШ № 162, СЗШ № 205, СЗШ № 223, СШ № 317, СЗШ № 206, СЗШ № 297, СЗШ № 281, СПІ № 16; ДНЗ № 560, 199, 203, 249, 390, 785, 789, НВК «Обрій», ДНЗ № 565.

Науково-методичний супровід  дослідно-експериментальної роботи

Мета: забезпечення науково-методичного та організаційного супроводу експериментальних досліджень у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах району.

Завдання:

1. Ознайомлення педагогічних працівників, відповідальних за інноваційну діяльність у навчальних закладах, із нормативно-правовими документами з питань здійснення дослідно-експериментальної діяльності.

2. Забезпечення  організації дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах району та її координації.

3. Створення умов для постійного навчання суб’єктів інноваційного процесу.

4. Забезпечення системи мотивації безпосередніх учасників інноваційного пошуку на основі моральної та матеріальної оцінки продуктивного виконання їхніх фукцій.

Відповідно до визначених мети і завдань організовано науково - методичний супровід   експериментальних досліджень, що проводяться в навчальних закладах. Векторне охоплення координації експериментально-пошукової роботи педагогічних колективів:

-         нормативно-правове забезпечення дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах;

-         управління інноваційною діяльністю;

-         вивчення питання ходу реалізації експериментальних програм у закладах освіти та надання необхідних методичних рекомендацій;

-         узагальнення результатів науково-дослідницької роботи педагогічних колективів та педагогів;

-         оприлюднення та поширення інноваційних педагогічних ідей.

РМНЦ організовано та проведено  семінари-практикуми,  інші  педагогічні заходи, що сприяє у особистісно професійному розвитку, створює умови для творчого зростання педагогічних працівників та керівників.  Як приклад, проведено  для заступників директорів, відповідальних за інноваційну діяльність:

1. Інформаційно-методичні наради:

- 15.09.2015 року в СЗШ № 206 з теми «Організація дослідно-експериментальної роботи в закладах освіти в 2015-2016 навчальному році».

Мета: ознайомити учасників - заступників директорів, відповідальних за інноваційну діяльність в закладі освіти, - з основними завданнями організації дослідно-експериментальної роботи в закладах освіти в 2015-2016 н.р., презентувати інноваційний досвід роботи СЗШ № 206.

Завдання:

-         підбиття підсумків експериментальної роботи педагогічних колективів у 2014-2015 н.р.;

-         забезпечення нормативно-правової бази проведення експериментальних досліджень (внутрішні накази , нормативні документи, якими регламентується експериментальна діяльність закладу, плани роботи на 2015-2016 н.р.);

-         ознайомлення з технологічними складовими організації впровадження експериментальних програм;

-         підготовка підсумкових звітів про результати  упровадження програми ГАШ ( СЗШ № 50, СЗШ № 162, СЗШ № 205, СЗШ № 223, СШ № 317);

-         презентація дослідно-експериментальної роботи педагогів як складової інноваційного розвитку СЗШ № 206;

-         ознайомлення учасників зібрання з проектами всеукраїнського рівня, які впроваджуються в ЗНЗ міста Києва та України, для використання в роботі.

 

- 05.05.2016 року в РУОМС проведено методичну нараду з теми «Підготовка звітних документів про результати експериментальної роботи».

Мета: ознайомити заступників директорів із формами написання проміжних звітів та графіком заслуховування звітів на засіданнях експертної ради ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка.

Завдання:

- обговорити питання підготовки і написання проміжного  звіту про результати і перебіг кожного етапу дослідно-експериментальної роботи;

- визначити дати звіту про експериментальну роботу кожного закладу.

Результати:

- надано методичні рекомендації щодо літературного оформлення проміжного звіту про проведену дослідно-експериментальну роботу;

- визначено терміни подання звіту кожного закладу в науково-дослідну лабораторію експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій для презентації на засіданні експертної ради.

 

2. Засідання творчої групи «Експериментальна педагогіка»

- 12.01.2016 року проведено засідання творчої групи з теми «Технології управління дослідно-експериментальною роботою».

Мета: опрацювання теоретичного та практичного аспектів технології управління ходом реалізації експериментального дослідження, що викликає завжди труднощі в організації експериментальної роботи.

Завдання:

- опрацювання загальних та організаційно-технологічних принципів теорії управління експериментальною роботою;

- ознайомлення з організаційно-управлінськими умовами впрвадження експериментальних програм;

- створення соціально-педагогічних, психолого-педагогічних умов управління впровадження експериментальних програм у навчально-виховний процес закладу;

- ознайомлення з технологіями управління експериментально-дослідницькою роботою педагогів.

Результати:

1. надано методичні рекомендації щодо форм і методів управління інноваційними процесами;

2. під час тренінгових занять вироблено моделі – форми організації експериментального пошуку.

Методи, використані під час роботи: метод фокус-груп, метод Делфі, метод контент-аналізу.

 

3. Семінари:

З метою  підвищення методологічної, правової, рефлексивної управлінської культури, підвищення кваліфікації педагогів до рівня, необхідного для впровадження інновацій, проведено для заступників директорів семінарські заняття:

1. Семінар « Науково-методичний супровід професійного зростання вчителя» 24.11.2015 р. із залученням наукового співробітника Університету менеджменту освіти НАПН У, кандидата педагогічних наук Базелюка В.Г.

2.  Семінар-практикум «Розвиток творчих здібностей учнів в урочний та позаурочний час» 25.11.2015 р. СШ № 197.

3. Інформаційно-презентаційний семінар «Науково-педагогічний проект «Інтелект України» 21.04. 2016 р., гімназія № 154.

 

Результати проведеної роботи в 2015-2016 навчальному році:

1. Забезпечено  нормативно-правову основу дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах, що регламентує інноваційну діяльність в освітній практиці;

2. Надано методичні рекомендації щодо організації та проведення дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах шляхом групових та індивідуальних форм роботи з педагогічними працівниками, зокрема: визначення проблем конкретного закладу,  вибір  теми дослідження ,  формулювання мети   та завдань дослідження , опрацювання літературних джерел із досліджуваної проблеми, формулювання теоретичних положень,  підготовка проміжного та узагальненого звітів про хід і результати експериментального дослідження, розробка методичних рекомендацій, підготовка статей, доповідей про результати експериментальних досліджень з метою оприлюднення;

3. Організовано  вивчення питання ходу реалізації експериментальних програм у закладах освіти (08.02.2016 року);

4. Узагальнено результати науково-дослідної роботи педагогічних колективів;

5. Організовано  оприлюднення  інноваційних педагогічних досліджень серед педагогічних працівників району.

6. Оновлено базу навчальних закладів, які впроваджують експериментальні проекти та програми в навчально-виховний процес.

 

Проблеми та орієнтовні шляхи їх подолання в 2016-2017 н.р.:

1. Науково-методична підтримка інноваційної діяльності потребує активізації участі наукових керівників у прагматичній екпериментально-пошуковій роботі педагогічних працівників. Заступники директорів, відповідальні за впровадження експериментальних програм, відчувають труднощі з проблем розробки діагностичного інструментарію, ефективності впровадження  інновації, наукового підгрунтя звітної документації тощо. Залучення до роботи наукових керівників експериментальних програм  сприятиме вирішенню основних проблем упровадження інноваційних проектів у навчально-виховний процес закладів освіти, а відтак і подальший інноваційний розвиток навчального закладу.

2. Недостатній рівень інтеграційних та інформаційних взаємозв’язків між суб’єктами, які користуються інноваційним продуктом, та тими, хто його забезпечує. Шляхи вирішення проблеми - інтегрована організаційна структура інноваційних процесів дасть можливість створювати єдине інноваційне середовище для реалізації інноваційних проектів, здійснювати підготовку педагогів до інноваційного пошуку.

3. Недостатня готовність  педагогів-експериментаторів до оцінювання результатів інноваційного пошуку.  Подолання проблеми – організація системної професійної підготовки керівників та педагогів-практиків до інноваційного пошуку з залученням накових співробітників інститутів НАПН України.

4. Спостерігається тенденція до зниження інноваційної активності в загальноосвітніх навчальних закладах, що пояснюється низкою чинників, основним із яких є відсутність фінансування інноваційної роботи педагогів.

Отже, основне завдання методичної служби на наступний навчальний рік – забезпечення консолідації та взаємодії наукових партнерів та педагогічних колективів закладів освіти району з метою подальшого інноваційного розвитку освітньої галузі.

 

 

ІІ.  Методичний супровід організації роботи з обдарованими та талановитими учнями  закладів освіти району. Організація та проведення міжнародних, всеукраїнських, міських та районних олімпіад, конкурсів.

Один з ключових напрямків роботи науково-методичного центру  - забезпечення сприятливих умов для виявлення та підтримки обдарованих і талановитих учнів.

Мета:  проведення  системної роботи  з питання виявлення та розвитку природних нахилів учнів, створення сприятливих умов для їхньої самореалізації.

Завдання:

- залучення обдарованих учнів до інтелектуально-творчої діяльності,

- стимулювання обдарованих учнів,

- методичне забезпечення роботи з обдарованими учнями.

Результати проведеної роботи:

Упродовж 2015-2016 навчального року організовано та проведено:

 1. Забезпечено нормативно-правову базу організації та проведення І (шкільного), ІІ (районного), ІІІ (міського) етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, І (районного), ІІ (міського) етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.
 2. Проаналізовано та узагальнено результати участі учнів закладів освіти району в ІІ (районному), ІІІ(міському) та республіканському етапах

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів.

 1. Проаналізовано та узагальнено результати участі учнів закладів освіти     району в І (районному), ІІ(міському) та республіканському етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.
 2. Проводилися індивідуальні консультації з питання організації               проведення олімпіад, конкурсу МАН, роботи з обдарованими учнями.
 3. Питання організації та проведення олімпіад, конкурсів розглядалося під час нарад заступників директорів.
 4. Інформаційні матеріали про результати участі учнів у олімпіадах та конкурсах розміщувалися на сайті управління освіти.
 5. Оновлено банк даних обдарованих учнів закладів освіти району.
 6. Підготовлено і подано в Департамент освіти і науки, молоді та спорту клопотання про відзначення стипендією Київського міського голови кращих учнів закладів освіти району.
 7. Проаналізовано результативність участі учнів закладів освіти району в міських та всеукраїнських етапах інтелектуальних змагань і складено список учнів – претендентів для відзначення під час районного свята «Гордість і надія Святошинського району».

10. Складено план роботи районної філії КМАНУМ у 2015-2016 н.р.

11. Забезпечено участь заступників директорів у міських методичних заходах з питань роботи з обдарованими учнями, які проводилися з ініціативи ІППО КУ імені Б. Грінченка, Київської МАН, Інституту обдарованої дитини НАПНУ.

12. Забезпечено своєчасне подання поточної інформації про роботу з обдарованими учнями в Департамент освіти і науки, молоді та спорту, КМАНУМ, ІППО КУ ім.Б.Грінченка, інші державні установи.

13.  Забезпечено участь учнів закладів освіти у інтелектуальних змаганнях, які проводилися на базі КиМУ;

14.У рамках проведення профорієнтаційної роботи інформація вищих навчальних закладів про організаційно-інформаційні заходи доводилася до відома керівників закладів освіти.

 

Проблеми та шляхи їх вирішення в 2016-2017 навчальному році:

1. Відсутня чітка системи роботи з обдарованою молоддю.

Доцільно сформувати єдиний простір для забезпечення пошуку, розвитку і підтримки обдарованих учнів і вихованців у системі ДНЗ – ЗНЗ – ПНЗ – ВНЗ.

2. Не приділяється належна увага розвитку технічної творчості обдарованих учнів, оскільки застаріла матеріально-технічна, науково-дослідницька та експериментальна база в навчальних закладах.

Налагодження співпраці з вищими навчальними закладами, Київською Малою академією наук учнівської молоді, Малою академією наук України з метою використання їхньої матеріально-технічної бази сприятиме при написанні учнями науково-пошукових робіт, формуванню в учнівської молоді навичок  науковця-дослідника.

 

ІІІ.  Напрям «Міжнародне партнерство»

Міжнародне партнерство сьогодні відкриває нові перспективи розвитку освітньої галузі. Тому  2015-2016 навчального року науково-методичним центром  продовжено роботу в сфері партнерства в освіті в руслі реалізації Міської цільової програми  «Освіта Києва. 2011-2015 роки» та Державних програм.

Мета: підтримка і розвиток партнерських зв’язків між навчальними закладами району та інших держав, підготовка учнівської молоді до успішної самореалізації в умовах європейської інтеграції, активізація їхньої пізнавальної діяльності до вивчення історії, культури, побуту, звичаїв та традицій держав світу; розширення можливостей ознайомлення педагогічних працівників навчальних закладів із освітніми системами інших країн.

Завдання:

1. Координація міжнародного партнерства в навчальних закладах району;

2. Інформування учнів про інтеграційну політику України;

3. Сприяння створенню дитячих міжнародних об’єднань;

4. Сприяння вивченню зарубіжного досвіду розв’язання актуальних проблем освіти.

Відповідно до визначених мети та завдань робота з питання освітнього партнерства здійснювалася шляхом скоординованості діяльності науково-методичного центру та закладів освіти району.

Результати проведеної роботи організаційно-технологічного напряму:

 1. Упродовж навчального року здійснювалася координація питань міжнародного співробітництва у навчальних закладах району ( шляхом збору та аналізу інформації, проведення нарад, надання індивідуальних консультацій).
 2. Оновлено банк даних закладів освіти, що підтримують міжнародні партнерські зв’язки.
 3. Складено план роботи з міжнародного партнерства і узгоджено з міськими заходами.
 4. Систематично проводилися оперативні та методичні наради для відповідальних за міжнародне співробітництво з метою ознайомлення з нормативно-правовими документами для необхідного виконання.
 5. Здійснювалася координація та забезпечувалося виконання  Державних програм та міської цільової програми «Освіта Києва.2011-2015 рр.». Узагальнені звіти своєчасно подавалися в Департамент освіти і науки, молоді та спорту, Святошинську районну держадміністрацію тощо.
 6. У грудні 2015 року  проаналізовано звіти навчальних закладів про міжнародне співробітництво в 2015 р., узагальнений звіт подано в Департамент освіти і науки, молоді та спорту.
 7. У травні 2016 р. відкориговано звітну інформацію закладів освіти про проведені заходи з міжнародного співробітництва.
 8. Здійснювалася координація діяльності шкільних євроклубів, осередків дружби.
 9. Організовано проведення в навчальних закладах заходів, приурочених до міжнародних свят та визначних дат. Своєчасно надано методичні рекомендації щодо їх проведення та інформаційні матеріали для використання в роботі.

-          Організовано проведення заходів до Днів європейської спадщини у вересні 2015 р. Систематизовані матеріали проведеного заходу в гімназії «Академія» ( модератор – Гріщук О.В. – заступник директора ) можуть знадобитися в роботі педагогам інших закладів.

-          Сплановано та організовано проведення низки заходів у навчальних закладах району, приурочених до Європейського тижня місцевої демократії та надано необхіні методичні рекомендації. Термін проведення – 13.10-19.10.2015 р. Звітну інформацію закладів освіти про проведені заходи опрацьовано, узагальнено і подано в Департамент освіти і науки, молоді та спорту, Святошинську районну в місті Києві державну адміністрацію.

-          Сплановано та організовано проведення заходів до відзначення Дня Європи в закладах освіти 11.05.-20.05.2016 р. Узагальнену інформацію подано в Департамент освіти і науки, молоді та спорту.

 1. Організовано та проведено 16 березня 2016 р. в СШ № 40 районний етап міського конкурсу «Діалог держав: партнерство в освіті».
 2. Забезпечено участь команди СШ № 304 – переможця районного етапу - в міському конкурсі-фестивалі 20 квітня 2016 р.
 3. Сплановано проведення заходів з відзначення Днів європейської спадщини у вересні 2016 р. і подано план  у Департамент освіти і науки, молоді та спорту.

І. Організація і проведення інформаційно-методичних заходів

1.   Інструктивно-методична нарада

- 04.12.2015 р. у СЗШ № 215 проведено інструктивно-методичну нараду для відповідальних за міжнародне співробітництво в навчальних закладах району.

Мета: підбиття підсумків роботи в сфері міжнародного співробітництва в 2015 році, планування роботи в 2016 році.

Завдання:

1. Ознайомити учасників наради з узагальненим аналізом проведених заходів у 2015 році в рамках реалізації напряму «Столична освіта у світовому просторі» Міської цільової програми «Освіта Києва. 2011-2015 роки»;

2. Надати практичні рекомендації щодо підготовки та подання звітної інформації про проведену роботу в 2015 році для узагальнення та надання в Департамент освіти і науки, молоді та спорту.

3.  Обговорити план роботи з міжнародної співпраці в 2016 році.

Результати:

1. Надано методичні рекомендації щодо оформлення звітної документації про проведену роботу в закладах освіти в 2015 році.

2. Учасників зібрання  ознайомлено з районним планом роботи на 2016 рік, акцентовано увагу на основних завданнях та напрямках діяльності  в ІІ семестрі 2015- 2016 н. р., а також доведено до відома інформацію про загальноміські заходи та визначено заклади, які братимуть участь у їх проведенні, наголошено на неодмінному дотриманні нормативно-правового підгрунтя в організації партнерських зв’язків між закладами освіти.

 

2. Інформаційно-методична нарада відповідальних за міжнародне партнерство в закладах освіти

04.02. 2016 р.  у СЗШ № 215 відбулася нарада відповідальних за міжнародне співробітництво.

Мета:  розвиток міжнародного партнерства у сфері освіти району, активізувізація  діяльності шкільних осередків дружби, євроклубів.

Завдання:

1.Ознайомлення та обговорення узагальненої аналітичної інформації про проведену роботу в сфері міжнародного партнерства в 2015 році.

2. Коригування роботи на ІІ семестр 2015-2016 н.р.

3. Ознайомлення учасників із міськими заходами на січень-травень 2016 року та заходами Київського міжнародного університету.

Результати:

1. Відзначено позитивні сторони в організації партнерських зв’язків із школами інших держав, міжнародними та громадськими організаціями, участь учнів у міжнародних проектах, активну діяльність євроклубів, осередків дружби  в 2015 році. Обговорено недоліки, скориговано план роботи на 2016 рік.

2. Розглянуто питання організації та проведення районного          конкурсу-фестивалю «Діалог держав: партнерство в освіті». Методистом надано методичні рекомендації щодо організаційних моментів та тематики проведення шкільного конкурсу-фестивалю, обговорено  рекомендації до умов проведення районного конкурсу  та критерії оцінювання сценічних виступів команд.

3. Обговорено  заходи, приурочені до знаменних дат та міжнародних свят, визначено дати їх проведення..

 

3. Інструктивно-методична нарада «Організація та проведення заходів, приурочених до Дня Європи, Днів європейської спадщини та Дня науки в закладах освіти району».

- 12. 04. 2016 р. в СЗШ № 253 відбулася нарада для заступників директорів, учителів, відповідальних за міжнародне, регіональне співробітництво в навчальних закладах.

Мета:  організація та проведення заходів у рамках  відзначення  Дня Європи в 2016 році в навчальних закладах району, що сприятиме подальшому поширенню серед учнівської молоді ідеї європейської ідентичності  та формуванню позитивної думки щодо євроінтеграційного курсу нашої країни.

Питання для розгляду:

1. Обговорення орієнтовних заходів відзначення  Дня Європи  ( на виконання доручення КМ  України від 10.08.2015 № 15691/45/1-13, КМДА від 11.08.2015 № 25263 щодо здійснення заходів з відзначення Дня Європи в Україні в 2016 році). Надання методичних рекомендацій щодо організаційних питань та тематики проведення Днів Європи в закладах освіти, зокрема: щодо проведення тематичних

- культурно-мистецьких  заходів,

- публічних  заходів,

- науково-освітніх  заходів.

Надано інформаційні джерела для використання в роботі при підготовці проведення заходів.

2. Ознайомлення учасників зі змістом листа Департаменту освіти і науки,  молоді та спорту від 30.03.2016 № 063-2760 щодо проведення благодійних ігрових тренінгів представниками дитячої бізнес-школи «Rainbow».

3. Реалізація планів заходів щодо виконання державних програм європейської інтеграції.

Відзначено:

- Активну діяльність  СЗШ № 215 - участь та перемогу учнів  та вчителя в проекті «Міксіке», а також участь директора школи в міжнародній конференції.

- Участь у міжнародній конференції СЗШ № 230: 7 учнів та вчителі СЗШ № 230 взяли участь у міжнародній зустрічі шкіл-партнерів Латвії, Литви, України і Польщі, яка проходила  з 15 по 20 лютого 2016 року в місті Юзефове на Віслі.

- Участь учнів СШ № 185 у міжнародній фізико-математичній олімпіаді в травні 2016 року, яка проходила в Польщі.

-  Участь учнів КГСМ № 1 у міжнародній олімпіаді з китайської мови.

 

4. Учасники обговорили план заходів до відзначення у вересні  2016 року Днів європейської спадщини.

5. Визначено терміни подання узагальнених звітів про проведену роботу з питань міжнародного та регіонального співробітництва в 2015-2016 н.р., надано відповідні форми для оформлення звітної документації.

 

ІІ. Проведення масових заходів.

Районний конкурс-фестиваль  «Діалог держав: партнерство в освіті»

Мета:  підтримка і розвиток партнерських зв’язків між загальноосвітніми навчальними закладами та школами-партнерами в освіті.

Завдання:

- активізація пізнавальної діяльності учнів до вивчення історії, культури, побуту, звичаїв та традицій зарубіжних країн;

- пропаганда історії, культури, звичаїв і традицій України.

Результат:

16.03.2016 р. у СШ № 40 організовано та проведено районний конкурс-фестиваль «Діалог держав: партнерство в освіті» під гаслом «Я – українець, я – європеєць!».

 

ІІІ. Проблеми та шляхи їх подолання:

1. Не всі навчальні заклади мають угоди про співпрацю з навчальними закладами інших країн. Доцільно зацікавлювати учнів та педагогів до спілкування з ровесниками засобами Інтернет з перспективою на подальшу співпрацю у правовому полі.

2. Не у всіх навчальних закладах організовано діяльність євроклубів, осередків дружби тощо. З метою активізації діяльності шкільних дитячих організацій доцільно в 2016-2017 навчальному році спланувати заходи з пропаганди досвіду діяльності кращих євроклубів закладів освіти району.

3. Лише 5 навчальних закладів у цьому навчальному році підтримували безпосередні освітні контакти: організували мовне стажування, участь учнів у міжнародних олімпіадах, конференціях тощо. Проблема в інших закладів освіти – відсутність фінансування. Проте можна організовувати участь учнів у міжнародних он-лайн конференціях, олімпіадах, проектах, що сприятиме набуттю нових компетентностей, які забезпечать їм конкурентоспроможність у європейському та світовому освітньому просторі.