Звіт про роботу первинної профспілкової організації за 2018 рік

Звіт  про  роботу первинної  профспілкової  організації

__________________________________ за  2018 рік .

Організаційно -  масова робота

Станом  на  _________ в закладі  освіти працюючих ____________ осіб

На  обліку  в нашій  первинній  організації перебуває___________  осіб :

Чисельність членів профспілки, порівняно з 2017 роком, не  змінилася.

(  Якщо  змінилася , то указати  причину зменшення  чи  збільшення )

У  складі  профкому  нашої  первинки _____ осіб,  які  входять  до складу постійних  комісій :

 1. *  З  питань  організаційно -  масової  та  інформаційної  роботи  - вказати  П.І.Б.
 2. *  З  питань захисту трудових ,  соціально -  економічних прав та  інтересів членів  профспілки.  - вказати  П.І.Б.
 3. *  З  питань культурно -  масової ,  спортивної роботи та  оздоровлення; - вказати  П.І.Б.
 4. З  охорони  праці. - вказати  П.І.Б.

Контроль  за  використанням  коштів  та  майна , які  знаходяться  у  власності   первинної  профспілкової  організації здійснює  ревізійна  комісія  у  складі  якої  працюють :

 1. _____________________________
 2. _____________________________
 3. _____________________________

Виконуючи  план  роботи   первинної  профспілкової  організації  за  2018 рік,  було  проведено ____ засідань  профкому  , на яких розглядались  питання  :

-  організації   внутріспілкової  роботи

-   мотивації  профспілкового  членства

-  захисту   трудових та   соціально  -  економічних  прав  та   інтересів   працівників ,

-  охорони   праці,

-  - культмасової  роботи  ,

-  оздоровлення   дітей  працівників ,

-  стану виробничого  травматизму   та  захворювання  працівників,

Протоколи  засідань  профкому чітко  фіксувалися  в  протоколах .

Профспілковий комітет   систематично інформує  спілчан  про  діяльність нашої  первинки , районної та  Київської  міської організацій  через Профспілковий  інформаційний стенд ,  який  знаходиться  у  доступному  для  спілчан  місті ( вказати де  ), на  профспілкових  зборах та спілкуючись  індивідуально  з  кожним  членом  профспілки. Ми  постійно  зосереджуємо  увагу  на  тому  ,  щоб спілчани  були  активними  користувачами інформаційного  сайту  районної  та міської  організації профспілки ,   читачами    вісника «  Єднісь  « , підшивка  якої доступна  кожному  та  зберігається  ( вказати де) .

Треба  відзначити найактивніших  користувачів  профспілкових сайтів  та вісника  «  Єдність в нашому  колективі :

1.

2.

Наші  члени профспілки часто  звертаються   за  консультаціями та порадами , як до  Районної  так і  до  міської  організацій  профспілки з різних  питань . (  Навести  приклад  - хто,   та  з  яких  питань)

Згідно  поданих заяв  та  рішень  профспілкового  комітету у  2018 році   матеріальну  допомогу отримали __________ членів  профспілки.

Святошинська  районна  організація  профспілки  високо  оцінює професіоналізм ,  принциповість   ,  та  наполегливість  профспілкових  лідерів усіх  закладів  освіти району  . Цього  року  районною  профспілкою вперше було  започатковано   проведення   конкурсу   «  Кращий  профспілковий  лідер « , з  метою ще  більше  посилити   авторитет  усіх  профспілкових  лідерів  ,   показати  спілчанам  району  усю багатогранність роботи  голови  профспілкового  комітету  .   Серед  багатьох  достойних   , які  пройшли відбірковий  тур,  я  мала  честь бути  учасником конкурсу . (  Для  тих  , хто  приймав  участь . Подякувати   колегам  за  допомогу  та  підтримку у  підготовці  до  конкурсу ) Але  на  жаль , з  вагомих   причин , районна   профспілка  змушена  була  перенести проведення  конкурсу   на  весну 2019 року .  Тому    боротьба  за  призове  місце  у  нас  ще  попереду.

Якщо на  базі  вашого  закладу  освіти   проводились   майстер  -  класи ,  семінари  для   профспілкового  активу  району  ,  то  вказати  тему  та  дату  проведення .

Профспілка  на захисті трудових , соціально  -  економічних  прав  та  інтересів  працівників .

У 2018 році  профспілка працівників  освіти   спрямовувала  свої  зусилля  на    питаннях  представництва  та захисту соціально  -  економічних  прав та  інтересів працівників ,  своєчасної виплати заробітної  плати ,  розподілу   матеріального  заохочення , наданні  юридичних  консультацій ,  дотримання  чинного  трудового  законодавства   ,  зміцнення  профспілки .

Завдяки   дії тристоронньої   Угоди між Святошинською районною в м. Києві державною адміністрацією , Управлінням  освіти ,  молоді та  спорту Святошинської районної в  м.  Києві державної  адміністрації та  Святошинською районною  організацією  профспілки  працівників  освіти і  науки  України , Колективним  договорам між  адміністрацією  закладів  освіти  району та трудовими  колективами ,у  2018 році ,

освітянам  Святошинського  району  здійснювались   гарантовані виплати :

* педагогічним   працівникам  надбавки   за   вислугу  років .

* щорічна  грошова  допомога  на   оздоровлення педагогічним  працівникам у  розмірі

посадового   окладу під  час  надання  відпусток.

* щорічна   грошова  винагорода  за  сумлінну   працю ,  зразкове   виконання

службових   обов»язків  у  розмірі   посадового  окладу :

- до 8  Березня  - педагогічним  працівникам - 50%

- до  Дня  працівників  освіти  педагогічним  працівникам  - 50 %.

* надбавки за  престижність педагогічної праці, складність  та  напруженість  у  роботі :

-  керівникам  - 50 %  за  постановою № 1298 та 30% пост. № 23

-  педагогічним  працівникам 30% за  пост  № 23 та 20%  за  пост № 1298

-   іншій  категорії   працівників  - 20% за  пост. №1298

Збереження  цих  стандартів для  освітян є спільним  досягненням  профспілки  та  соціальних  партнерів .

В   Святошинському  районі у 2018році завдяки співпраці   між Святошинською   районною організацією  профспілки з  соціальним  партнером , Управлінням  освіти  молоді  та  спорту ,  було ще додатково  виплачено :

-  грошому  допомогу  на  оздоровлення   техпрацівникам під час  надання відпустки

у  розмірі  100 %.

- премію технічним  працівникам до 8 Березня - 1600  грн.

В грудні , за  підсумками  року ,  працівники  закладів   освіти району  отримали  премію   з  фонду  економії  заробітної  плати .

З   профспілкою своєчасно  погоджується  :

графік   надання  відпусток  , встановлення   доплат  за  суміщення   професій ,  розширення   зони   обслуговування ,  виконання   обов»язків  тимчасово  відсутніх   працівників та  ін. .

 

2018 рік став  роком  впровадження   нової  шкільної  реформи ,  яка   дала   старт  і новим  соціально -  економічним викликам : урізання фонду  оплати праці , плинність  педагогічних  кадрів ,  реорганізація ,  загроза   дискримінації педагогічних  працівників  за віковою  ознакою (  переведення вчителів  пенсійного  віку  на  роботу за  строковими  трудовими  договорами  ) та ін , які  Профспілка  освітян  столиці мала  вирішувати  негайно.

Але   найбільш  небезпечним  викликом у  2018 році став  дефіцит  освітньої  субвенції.

11 січня  2018 р. Уряд  ухвалив   рішення  про  підвищення  заробітної  плати педагогічним працівникам, оплата праці яких здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції  ( вчителям ЗНЗ на 21%.,Постанови № 22 та 23  ) за рахунок коштів місцевого бюджету ( педагогів дошкільних та позашкільних навчальних закладів  на 10%, Постанова № 23 )

Звичайно ,  підвищення заробітної  плати є  правильним  кроком  з  боку  влади  , але  Профспілка категорично   заявила  ,  що такі  урядові  заходи є  недостатніми  для  підняття  престижу вчительської  професії .

Таким  чином за  рахунок анонсованого підвищення  заробітної  плати фактично  відбулося не  зростання реальних  доходів , а  індексація  на  розмір  інфляції .

У зв’язку з цим,  Київська  міська  профспілка  освітян  звернулися до Президента та Прем'єр-міністра України ,  з вимогою прийняти рішення яким:

 • збільшити з 01.01.2018 року додатково на 10% посадові оклади педагогічним та науково-педагогічним працівникам ВНЗ;
 • збільшити з 01.01.2018 року додатково на 10% посадові оклади педагогічним працівникам ДНЗ, ПНЗ, або, як мінімум, рекомендувати органам місцевого самоврядування приймати власні рішення стосовно такого підвищення.

Також профспілка  освітян  столиці  у  своєму  зверненні наполягала внести  зміни  до  Кодексу  законів про  працю України,  Закону  України «  Про  оплату  праці «  щодо виключення  з розміру мінімальної  заробітної  плати  доплат , надбавок  ,  премій ,  винагород та  інших  виплат.

Водночас   було  наголошено , що :

у випадку  ігнорування справедливих  вимог ,  Профспілка залишає за  собою  право розпочати процедуру входження в  колективний  трудовий  спір.

Як  результат  : 8 лютого 2018 року на засіданні Київської міської Ради  міський голова В. Кличко зазначив, що з метою вирівнювання розміру заробітної плати всіх категорій педагогічних працівників надбавка за складність та напруженість у роботі працівникам дошкільних та позашкільних закладів освіти міста Києва виплачуватиметься у розмірі 30% посадового окладу.

Таким чином з 1 січня 2018 року вчителям закладів загальної середньої освіти виплачується:

 • надбавка за престижність педагогічної праці в розмірі 30% посадового окладу;
 • надбавка за складність і напруженість у роботі в розмірі 20% посадового окладу.

Педагогам закладів дошкільної та позашкільної освіти :

 • надбавка за складність і напруженість у роботі в розмірі 30% посадового окладу.
 • надбавка за престижність педагогічної праці в розмірі 20% посадового окладу;

Також   було встановлено доплати для вчителів підготовчих класів спеціальних шкіл за класне керівництво 20 %  і за перевірку зошитів та письмових робіт 15 %. Завдяки цьому усунута нерівність в оплаті праці тих вчителів, які працюють в підготовчих класах спеціальних шкіл.

Такі розміри підвищень стали можливими завдяки ефективній співпраці профспілкової сторони з соціальними партнерами – Київською міською державною адміністрацією та Департаментом освіти .

В лютому  2018 року   на   засіданні  Ради  Святошинської  РОП , під  час  звіту  про  виконання  Угоди , соціальні  партнери  начальник  РУОМС  Дубовецький  Ю.О.  та головний  бухгалтер РУОМС  Бондарчук  Т.К  окреслили  перспективи  розвитку  галузі  освіти району  на  2018 рік . На  засідання  Ради   були  запрошені і  голова  КМОППОНУ  Яцунь  О.М.  та юрисконсульт  міської  профспілки Соломінчук  В.В. для  обговорення   з  членами  Ради питання дифіциту освітньої субвенції для м. Києва ,  прийняття рішення щодо   збору  підписів на  підтримку   збереження  Будинку  Вчителя  для  потреб  освітян та скориставшись  нагодою присутності  юриста ,   надання  консультацій  .   На  виконання  Постанови  Ради Святошинської  РОП щодо  збереження  Будинку  Вчителя,   було зібрано  близько   6000 підписів працівників  закладів  освіти  району (  вказати  ,  яку  кількість  підписів  було  зібрано  з  вашої  первинки  ) .                                                                                                                               Завдяки солідарності  освітян  м. Києва -  Будинок  Вчителя  збережено!

В  травні  2018 року на   розширеному засіданні  колегії  КМДА та на засіданні  Президії  КМОППОНУ , голова  КМОППОНУ  Яцунь  О.М. знову  піднімає    питання  дифіциту  освітньої  субвенції .

Залучившись  підтримкою  Президії  Київської  міської  організації  профспілки ,  було прийнято рішення про термінове  скликання    профспілкових  зборів  голів  первинних  профспілкових  організацій   міста  Києва  , для  обговорення  подальших  дії .

Постановою  зборів було  вирішено  :

звернутися  до Президента  України, Прем»єр - міністра   , Міністра  освіти і  науки  України , Міністра  фінансів України, Київського  міського  голови ,  директора Департаменту  освіти і   науки  України та   голів  усіх депутатських  фракцій ВР з метою постприяти у  наданні додаткового  обсягу  субвенції.

Щоб  привернути  увагу громадськості , не  зволікаючи  часу ,  Яцунь О.М.на  прес-конференції в прес-центрі  «Главком»   в котре  зосередив увагу   на питанні дефіциту освітньої субвенції для м. Києва,  який  складає 865 млн. грн. Він акцентував  увагу суспільства  на  тому  ,  що такий обсяг недофінансування може призвести до скасування чи зменшення розміру надбавок за престижність педагогічної праці, за складність і напруженість у роботі, грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов’язків . Окрім того, на прес-конференції були обговорені ще  інші важливі   для  освітян  питання :  прискорення будівництва житла для освітян столиці, підвищення тарифів на проїзд у громадському комунальному транспорті.  Олександр  Михайлович також  наголосив , що  «У разі зменшення заробітної плати з 01.09.2018 р. внаслідок недостатнього обсягу освітньої субвенції, освітяни розпочнуть активні протестні дії !»

На  жаль , недосконала  формула нарахування  освітньої  субвенції з  державного  бюджету  , ігнорування Урядом зауважень  та  вимог профспілки освітян  , їх   бездіяльність  призвели  до  того , що  уже  в серпні  в буджеті столиці  розпочалася фінансова  криза . В  Святошинському районі  в  серпні  на  заробітну  плату   не  вистачало 98 млн.  грн.  Постала  пряма  загроза невиплат  усіх надбавок  педпрацівникам та виник ризик того, що наприкінці 2018 року деякі райони столиці не матимуть достатньо коштів навіть  для виплати основної  зарплати освітянам.

Зважаючи  на  це  -  Профспілка  освітян  столиці  починає  активні  дії  !

30 cерпня 2018 року  на  засіданні Колегії Київської міської державної адміністрації

голова КМОППОіНУ Олександр Яцунь вкотре загострив  увагу присутніх  на основних проблемних питаннях соціально-економічного захисту освітян, зокрема на:

 • виплаті педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти Печерського району надбавки за престижність педагогічної в розмірі 30% посадового окладу (зі здійсненням перерахунку з 01.01.2018 року);
 • виплаті муніципальної надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної та позашкільної освіти Печерського та Шевченківського районів отримують в розмірі 30% посадового окладу (зі здійсненням перерахунку з 01.01.2018 року);
 • передбаченні коштів на виплату у 2019 році муніципальної надбавки у розмірі 50% посадового окладу - керівним працівникам та 30% - всім іншим працівникам закладів освіти;
 • наданні додаткового обсягу освітньої субвенції для м. Києва на 2018 рік у сумі 865 млн. грн.
 • будівництві житлового будинку для освітян.

За наполяганням  профспілкової  сторони , учасники засідання дійшли згоди щодо необхідності якнайшвидшого вирішення зазначених питань .                                       Міська рада направляє звернення  до народних обранців  щодо підвищення розміру субвенції на оплату праці вчителям,  яке було  одноголосно підтримано членами постійної комісії з питань освіти.

 

Оскільки під загрозою невиплат  стали надбавки за престижність і напруженість та  грошова  винагорода  до  Дня  працівників  освіти у більшості районів столиці, профспілка  розпочинає  широку  інформаційну  кампанію :

*** Завдяки    підтримці громадських  та  профспілкових  активістів ,  освітянської  та  батьківської  спільноти  , було  зібрано понад 50 тис. підписів на підтримку звернення до КМУ щодо збільшення обсягу освітньої субвенції для м. Києва. Від Святошинського  району  зібрали  більше  7000 підписів .(  указати  кількість  зібраних  підписів  з  вашого  закладу  освіти )

*** 26 вересня 2018 року  в  залі КПІ  знову були проведені  збори   голів  первинних  профспілкових  організацій  закладів   освіти  міста  для   узгодження    подальших    дій   у  звязку  з невирішеним  питанням  щодо  субверції  . У роботі зборів взяли участь  соціальні  партнери : заступник голови Київської міської державної адміністрації Мондриївський В.М. та Старостенко Г.В., голова  комісії  з  питань  освіти Київради , перший заступник директора Департаменту освіти і науки Челомбітько В.Ю.

На  цих   зборах  виступила  і  голова  профкому   ЗЗСО  № 281 Святошинського  району Буравльова  Тетяна  Миколаївна  , яка  донесла на  великий  загал  думку  колег району  , якими  будуть  наслідки для  простих  педагогів  у разі невиплат  надбавок  .  Вона  також підтримала  пропозицію голови  КМОППОНУ  Яцуня  О.М. щодо  проведення  акції  протесту .    

*** Учасники  зборів  направили  листа  до  Прем»єр - мінаста України з  вимогою :

Взяти ситуацію під особистий контроль, повернути кошти і припинити маніпуляції з боку мінфіну.

Також  було наголошено , що профспілкову  позицію поділяють   соціальні партнери, депутати  Київради та  повідомлено  , що планується  багатотисячна акція протесту .  А  в разі подальшого ігнорування справедливих  вимог  , освітяни столиці  змушені  будуть  готуватися  до  страйку.

*** Було  продовжено  активний  переговорний  процес  з  соціальними партнерами з  питання надання додаткового обсягу освітньої субвенції для м. Києва.

 

Завдяки солідарності  та  активності профспілки працівників  освіти м.  Києва , наші  вимоги  були  почуті

Пеговорний  процес  зрушив з  місця !

Мер  Києва В.Кличко чітко  запевнив ,  що  педагогам буде  здійснено виплату грошової  винагороди  до  Дня  Працівника  освіти і що він  бере  на  себе відповідальність  за  погашення  заборгованності  до  кінця  року  .

 

У  звязку  з  цим , президією  КМОППОНУ  було  прийнято  рішення  відтермінувати  акцію  протесту , яка  планувалася  на  04 жовтня 2018 року  та   прийняти  участь у Всеукраїнській акції  протесту 17 жовтня 2018 р в  знак  солідарності з освітянами    України та   профспілками  інших   галузей .  В  акції  прийняли  участь майже  10000 освітян  міста Києва  , з  них , близько 3000   - члени профспілки   Святошинського  району на  чолі з  головою  Заворітько  Л.О. ( указати   кількість учасників  на  акції  протесту  від вашої  первинної  організації  )

 

Виступаючи біля Кабінету  Міністрів Голова КМОППОіНУ Олександр Яцунь,  вимагав підвищення рівня пенсій; встановлення у Державному бюджеті України на 2019 рік розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на рівні, не меншому: з 1 січня – 5167 гривень, з 1 липня – 5335 гривень, з 1 грудня – 5503 гривні; встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня у розмірі 7 751 гривні, з 1 липня – 8 003 гривні, з 1 грудня – 8 255 гривень; встановлення розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду ЄТС на рівні не нижче мінімальної заробітної плати; виключення з розміру мінімальної заробітної плати доплат, надбавок, премій, винагород та інших виплат з відновленням редакцій статті 95 Кодексу законів про працю України, статті 3 Закону України «Про оплату праці» та інших.

Під  час  акції  протесту  делегація  уповноважених  представників   від  профспілок , куди увійшов і  голова   КМОППОНУ  Яцунь О.М. , зустрілася   при   Кабінеті Міністрів  України  з Віце -  прем»єр -  міністром України  П. Розенко . До  обговорення  освітянських  проблем також  долучилися  Міністр  соціальної  політики України  А. Рева, Міністр  освіти і науки  України Л. Гриневич та  ін.

Представники  профспілок  наполягали на доопрацюванні Держбюджету на 2019 рік і  зустрічі  з Главою Уряду для  врахування профспілкових  пропозицій  та попередили урядовців  ,  що  у  разі ігнорування  вимог,  профспілки  змушені  будуть вдаватись до  інших  активних  дій  , не виключаючи   страйку.

На  наступний  день  , після проведення  акції  протесту , соціальні  партнери послідовними  діями стали на  шлях по  виконанню зобов»язань перед  освітянами.

18 жовтня на засіданні  Київради    В. Кличко закликав  депутатів   підтримати проект  рішення про  внесення змін до  бюджету столиці на  2018 рік. , оскільки  питання  стосується  зарплат  та  надбавок  вчителів та працівників  сфери  освіти.

Завдяки  злагодженій  позиції  профспілки  освітян  м.  Києва та  міської  влади   вдалося  скоригувати   головний  коштрис столиці  на  2018 рік  та  виділити  перший  транш по  заборгованості .

Завдяки  цим  коштам  у Святошинському  районі  погасили заборгованість  по виплатах   надбавок за  престижність  педагогічної  праці  за  вересень  та  жовтень 2018 р.

Наступне  корегування  бюджету  , яке відбулося  20 листопада 2018 р. ,   дало  можливість  ліквідувати повністю  заборгованість  до  кінця поточного  року  по  місту , в  тому  числі  і  у Святошинському  районі .

Наразі  Профспілка  постійно тримає  в  полі  зору питання зарплат,  надбавок і  премій освітянам . Спільно  з  соціальними  партнерами  робимо  все  можливе ,  аби у  повному  обсязі забезпечити виплати , які  мають отримати  наші  педагоги.

Сподіваємось , що з наступного  року  буде  впроваджено єдиний  підхід  до питанння  оплати  праці в  усіх  районах ,аби  вчителі були в  рівних  умовах .

Культурно - масова робота, оздоровлення дітей працівників

На  оздоровлення  дітей  влітку  2018 року  до  профспілкового  комітету закладу  було  подано _____ заяв  членів  профспілки .

Оздоровилось  в  літній  період ______ дітей працівників  (  вазати  в  яких  таборах та  коли оздоровлювались  діти ) .

В  таборах працювало  4  зміни  .  Тривалість оздоровчої  зміни  становила  21 день.

Згідно  Положення  про   порядок  підбору  та  направлення    дітей працівників  освіти м.  Києва на  оздоровлення  направлялись діти , які  потребують особливої соціальної  уваги та  підтримки.  Кожна   дитина , від»їзджаючи  в  табір, була  застрахованою.

Основну  вартість дитячої  путівки  складали  гроші із  бюджету  м.  Києва , решта  -  кошти  профспілки освітян та  батьківські , а  це   20%  від її вартості .

В  таборі відпочинку ________________вихователем працювала  наш педагог  _____________( якщо  такий  факт  мав  місце  )

 

Цього  літа Київська  міська профспілка працівників  освіти започаткувала   сімейний пільговий  відпочинок для  членів  профспілки з  дітьми  віком  до  14 р.   з  опллатою 30%  та  за  повну  вартість для дорослих  членів  родини   на  базі  відпочинку  «  Медик « в  смт.Затоці.  Оскільки  це  був  пробний  проект ,  то  путівок  було  не  багато,  але  їх  розподіл  проходив  чесно  та  прозоро  методом  жеребкування . Не  зважаючи  на  невеликий  профспілковий  бюджет  нашої  первинки ,   влітку  2018 р.  мали  можливість оздоровитись  на  морі  _____________________________________________________ (  якщо  такі  були )   . Відгуки відпочиваючих  були  тільки  позитивні і  члени  профспілки  сподіваються   , що  наступного  літа у наших спілчан  буде  більше  можливостей відпочити у  Затоці  .

У 2018 році за  рахунок профспілкових  коштів  ( ________)  дітей  наших  членів  профспілки  отримали  новорічні  подарунки .

За рішенням профкому  (  протокол  № ___ від ______)   подарунки  отримали   усі члени  профспілки . __________(  якщо  таке  рішення  було )

 

У лютому  2018 року  наш  заклад  освіти  яскраво  представив  номер художньої  самодіяльності  на  районному  конкурсі  «  Квітучі  барви  таланту»  та   міському конкурсі  в  квітні  (  навести  приклад -  хто  та  що  представляв )

 

За  ініціативою  Святошинської  РОП  ,третій  рік постіль , на  базі   спортивного  клубу  «Дисентник «  проходять  районні  спортивні  змагання   «  Патріот « .  Цього  року  спортивна  команда  нашого  закладу   теж  приймала  участь   (  Якщо   приймала  ,  то  указати  ,  яке  зайняла  місце . )

 

У 2018 році комісія  з  культурно - масової  роботи  нашої  первинки  наполегливо працювала  над організацією  заходів:

-  урочистих та  ювілейних дат  (  навести  приклад )

- привітанні  ювілярів_ ( Приклад)

- професійного свята

- відвідували   театри (  Приклад )

-  організовували  екскурсії ( приклад)та  ін.

(Якщо  у  2018 р. Святошинська районна  організація  профспілки дарувала   поїздку вихідного  для  колективу   ,  квитки  в  театр  у звязку з  ювілеєм   -   вказати куди . )

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Комісія  з  охорони  праці нашого  закладу освіти , куди  входять  представники  профкому ( вказати  хто ) постійно  контролює стан захворювання  та травматизму серед  працівників  , виконання заходів, передбачених колективним договором,  приймає  участь  у  підготовці   закладу освіти  до  навчального  року,  забезпечує контроль  за  створенням безпечних  умов  праці  для  кожного  працівника  та  дітей ,  контролює  експлуатацією  обладнання в  закладі  освіти тощо.  Навести приклад  травмувань за  2018 р  ,  якщо  такі  мали  місце.

Згідно  Колективного  договору працівникам закладу  додатково  надається :

*  доплата до  посадового  окладу у  розмірі  10% - 12 %  за  роботу із   шкідливими  умовами праці . ( вказати  посади )

*    додаткова  відпустка  за   ненормований   робочий  день. ( вказати  посади )

* У   подвійному   розмірі   оплачується  робота у  святкові  та  неробочі  дні . ( вказати  посади )

Охорона здоров»я , оздоровлення працівників галузі

У 2018 році профспілковий  комітет закладу приділяв  увагу  питанню  охороні життя і здоров»я працівників  . В  закладі  є  кімната  відпочинку та  релаксації  ,  де  у  вільний  час  кожен  може  перепочити  та підготуватися  до наступного  уроку . ( Якщо є !)

Якщо  працівники  мають можливість  користуватися  тренажерним  залом  , відвідувати  спортивні   чи  інші  секції вказати  про  це .

Профспілка  постійно  тримає  на  контролі  питання :

-          своєчасного  оформлення  та  оплати лікарняних  листів ,

-          безкоштовного проведення профілактичних та медичних оглядів, санмінімуму

-          питання працевлаштування працівників    згідно рішення комісії МСЕК .

Треба  зауважити , що нашій  первинній  профспілковій  організації треба більш активно залучати членів профспілки , особливо  молодь , до участі у реалізації   плану   роботи профкому ,  проведенню  ,  спортивних  та  культурно  - масових заходів  для  працівників закладу,  створенню  комфортних  умов  праці та мікроклімату  в  колективі .

 

Профспілка освітян м. Києва- це  дієва, згуртована  сила , яка здатна  захищати .   Вона завжди  залишається  порадником  та  помічником   у  наданні  правової допомоги, громадського  контролю за  дотриманням законодавства про  працю, питання  виплат  заробітної плати,  атестації  педагогічних працівників  , суміщення  та  сумісництва , питань звільнення ,  вирішення  конфліктних  ситуацій ,тощо.   ( навести приклад ) За  допомогою  до  Профспілки працівників  освіти звертаються  багато  спілчан в  усній  чи  письмовій  формі .  При  потребі ,  за  зверненнями членів освітянської  Профспілки , здійснюється  представництво в  суді, де  позивача  представляє  юрист Київської  міської Профспілки  освітян . Багато  спілчан  нашого  району користується  безкоштовними юридичними консультаціями в  телефонному  або в  інтерактивному  режимі  через  сайт Київської  міської Профспілки де кожен може  знайти   відповіді  на будь  - яке   питання .

Спілчани нашого району усе частіше користуються  послугами  Кредитної  спілки  «  Профспілкова скарбниця» , яка  надає  можливість їм   швидко поправити  своє  фінансове  становище . Це набагато  вигідніше  та  надійніше  ніж в  будь  -  якому  банку . В  нашому  закладі  неодноразово  користувалися  позиками профспілкової   скарбнички  (  вказати  П.І.Б. , якщо  такі  є  в  закладі  освіти)

Перед  Профспілкою   є ще  багато невирішених  питань  , одне з яких  -   необхідність зростання заробітної  плати  працівникам закладів  дошкільної, загальної середньої та  позашкільної освіти.  Ми переконані  ,  що  надалі завдяки  спільним  діям  з  соціальними  партнерами  нам удасться  подолати  всі  перешкоди та досягти    успіху. Ми будемо  і  надалі спонукати владу  бути соціально відповідальними . А  вирішувати  їх  може  тільки  сильна  , багато чисельна  організація . В  єдності  наша  сила  !