Таблиці здати методисту НМЦ М. Скрипцю до 01. 11. 2018 р.

Шановні керівники закладів загальної середньої освіти!

(інформація для вчителів  фізичної культури)

Таблиці  здати методисту НМЦ М. Скрипцю до 01. 11. 2018 р.

Таблиця № 1 Введення третього уроку фізичної культури в ЗЗСО у 2018-2019 н. р.

 

 

ЗЗСО

В них класів

Загальна кільк-ть класів

Проводять три уроки ФК на тиждень

 

Кіл-ть

ЗНЗ

В них

класів

В початкових

%

В середній

%

В старших

%

 

З них

всього

%

всього

%

всього

%

Початкові

 

Середні

 

Старші

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця № 2

Інформація про медичний контроль в ЗЗСО

Загальн. кіл-сть дітей

К-сть медичних працівників

Види  захворювань

Розподіл на групи

К-сть інструкторів

ЛФК, реабілітологів

лікар

Медична .сестра

Дієтична сестра

застудні

%

інфенкційні

%

травматичні

%

Нещасні випадки

%

К-сть осн.

група

К-сть підг. група

К-сть спец.

група

К-сть звільнених

0,5 ставки

1 ставка

0,5 ставки

1 ставка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця № 3

Таблиця про освітній рівень фахівців фізичного виховання в ЗЗСО.

Заг. к-сть

Вища освіта

%

Серед.

Спец.

%

Незакін.

вища

%

Навчан.

заочно

%

Без фізкульт.

освіти

%

Вчит.

метод.

%

Старші

вчит.

%

Вища

кат.

%

I

кат.

%

II

кат

%

Спец.

%

Відм.

освіти

%

Засл.

учит.

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість пенсіонерів -

Таблиця № 4

Дислокація спеціалізованих класів у ЗЗСО  2018-2019 н.р.

№ з/п

№ і повна назва закладу

Повна адреса

ПІП директора

Телефон

Вид спорту

Клас

К-сть учнів

ДЮСШ, спортивні відомства, які організув. клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця № 5

Інформація про наявність класів спортивного профілю

Класи спортивного профілю

10 класи

11 класи

К-сть класів

К-сть учнів

К-сть класів

К-сть учнів

 

 

 

 

 

Таблиця № 6

Інформація про віковий ценз вчителів фізичної культури

Кількість ЗЗСО

К-сть вчителів фізкультури (всього)

Із них

До 30 років

%

31-55 років

%

Старше 55 років

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця № 7

Інформація про вчителів,  які викладають предмет «Фізична культура» в початкових класах у 2018-2019 н.р.

РАЙОНИ

К-сть ЗЗСО

К-сть початкових класів

К-сть

в них учнів

 

К-сть вчителів, що викладають фіз..культуру в 1-4 класах

Із них

Із спеціальною фізичною освітою

%

Класоводи

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця № 8

Назва спортивних клубів у  закладі освіти

Назва закладу освіти

Назва і кількість спортивних клубів

 

 

 

Таблиця № 9

Інформація про створення умов в ЗЗСО для якісного виконання навчальної програми з фізичної культури

В яких проводять спарені уроки

Фізкультуру викладають класоводи

Фізкультура замінена ритмікою

На фізкультуру відведено менше 2 годин на тиждень

Кількість вчителів, які

проводять заняття

в спортивних гуртках

 

 

 

 

 

 

Таблиця № 10

Інформація про наявність спортивних залів у ЗЗСО у 2018р

РАЙОН

К-сть ЗЗСО які мають 2 спортивні зали

К-сть ЗЗСО які не мають спортивних залів

К-сть спортивних залів які потребують ремонту

к-сть ЗЗСО, які не мають спортивних майданчиків

К-сть майданчиків, які були побудовані в 2018 році ( з них зі штучним покриттям)

Святошинський

 

 

 

 

 

 

Таблиця № 11

Інформація про наявність спортивних клубів в ЗЗСО.

Кількість ЗЗСО

Кількість спортивних клубів

Клуби

Зареєстровані

Не зареєстровані

 

 

 

 

 

Таблиця № 12

Інформація  про стадіони

Кіл-сть стадіонів

Відремонтовані

Потребують ремонту

Спортивні плащадки

відвВідремонтовані

 

Потребують ремонту

 

Директор  НМЦ                                           О. Ільюк

Методист НМЦ                                                     М . Скрипець