Закон України "Про звернення громадян"

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80