Наказ РУОМС "Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти Святошинського району міста Києва у 2019 році"

Від 28.02.2019 № 20-Г

Про прийом дітей до 1-х класівзакладів загальної середньоїосвіти Святошинського районуміста Києва у 2019 році

На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Про захист персональних даних», Постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 16.04.2018 № 367, наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 03.10.2017 № 930 «Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти», листа Міністерства освіти та науки України від 10.08.2018 № 1/11-8477 «Про безоплатність здобуття повної загальної освіти» та наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 22.02.2019 № 50 «Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти міста Києва у 2019 році», з метою реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», забезпечення доступності здобуття загальної середньої освіти та організованого прийому дітей до 1-х класів,
НАКАЗУЮ:
1. Розпочати прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти Святошинського району міста Києва з 04 квітня 2019 року.
2. Заступнику начальника-начальнику відділу матеріально-технічного забезпечення (Коваленко І. І.) та головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії управління освіти, молоді та спорту (Бондарчук Т. К.):2.1. провести, за необхідності, капітальні та поточні ремонти приміщень для розміщення в них 1-х класів;2.2. створити, за необхідності, умови безперешкодного доступу до закладів загальної середньої освіти, в яких відкриватимуться інклюзивні та спеціальні класи.
3. Заступнику начальника-начальнику відділу матеріально-технічного забезпечення (Коваленко І. І.), головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії (Бондарчук Т. К.) та директору районного науково-методичного центру управління освіти, молоді та спорту (Ільюку О. Є.) забезпечити кабінети 1-х класів сучасними меблями, у тому числі партами, комп’ютерним обладнанням, необхідними дидактичними матеріалами, засобами навчання відповідно до Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.02.2018 року № 137.
4. Головному спеціалісту відділу з питань дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти (Прокопюк В. О.) надати інформацію до Департаменту освіти і науки щодо:
4.1. кількісті заяв для вступу до 1-х класів у розрізі закладів загальної середньої освіти до 15 та 30 травня;4.2. кількості 1-х класів, зарахованих до них учнів у розрізі закладів загальної середньої освіти до 17 червня 2019 року.5. Керівникам закладів загальної середньої освіти:5.1. провести широке інформування громадськості й батьків майбутніх першокласників про:5.1.1. порядок прийому дітей до 1-х класів;5.1.2. територію обслуговування, що закріплені за закладом загальної середньої освіти;5.1.3. перелік документів, що підтверджують місце проживання дитини на території обслуговування закладу освіти;5.1.4. прогнозовану кількість 1-х класів;
5.2. розмістити інформацію, що зазначена в підпунктах 5.1.1-5.1.4 пункту 5.1. цього наказу, на веб-сайтах та інформаційних стендах закладів загальної середньої освіти;
5.3. забезпечити з 04 квітня 2019 року по 31 травня 2019 року (включно) прийом документів для зарахування дітей до 1-х класів;
5.4. оприлюднити з дотриманням Закону України «Про захист персональних даних» на інформаційному стенді закладу освіти, а також на офіційному сайті закладу освіти (а у разі його відсутності – на офіційному сайті органу, до сфери управління якого належить заклад освіти) список зарахованих до перших класів учнів, із зазначенням лише їх прізвищ, впродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей до закладу освіти;
5.5. створити умови для забезпечення майбутніх першокласників місцями відповідно до територіального обслуговування;
5.6. забезпечити раціональне використання наявних у закладі освіти приміщень;
5.7. надати до управління освіти, молоді та спорту інформацію щодо:5.7.1. кількісті заяв для вступу до 1-х класів до 14 та 29 травня;5.7.2. кількості 1-х класів, зарахованих до них учнів у розрізі закладів загальної середньої освіти до 14 червня 2019 року;5.8.    за умови перевищення кількості поданих заяв про зарахування за місцем проживання прогнозованої кількості місць, ініціювати перед районним управлінням освіти, молоді та спорту:5.8.1. відкриття додаткового (додаткових) класу (класів), у тому числі інклюзивного чи спеціального;5.8.2.  внесення змін до організації освітнього процесу;5.8.3. вивільнення приміщення, що використовується не за призначенням (у тому числі шляхом припинення орендних відносин) тощо;5.8.4. не допускати збирання додаткових даних про дитину та її батьків або осіб, які їх замінюють, зокрема, будь-яких даних, що свідчать про розвиток дитини та її готовності до навчання в школі тощо;5.8.5. при обранні освітніх програм забезпечити безоплатність повної загальної середньої освіти, зокрема підручників та посібників.
6. Покласти персональну відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства при прийомі документів та зарахуванні учнів до 1-х класів на керівників закладів загальної середньої освіти.
7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника-начальнику відділу матеріально-технічного забезпечення Коваленко І. І. та начальника відділу з питань дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Голованенко Л. М., в межах посадових обов’язків.


Начальник управління Юрій ДУБОВЕЦЬКИЙ